LED-verlichting in Zantedeschia biedt nieuwe mogelijkheden

Project Locatie
Hoe kan LED-verlichting optimaal ingezet worden? Huissen

Bij Zandvoort Flowers in Huissen is de teelt van topkwaliteit Zantedeschia’s een van de hoofdprioriteiten van het bedrijf. Dat vraagt, volgens Rick Gerichhausen, om constante vernieuwing en innovatie.

Bij de teelt van Zantedeschia worden per groeifase verschillende temperatuur-, vocht- en belichtingsstrategieën toegepast. In de eerste fase van de teelt is het gewas het gevoeligst en kan er uitval ontstaan. Dan moet er volgens Gerichhausen adequaat ingegrepen worden. LED verlichting kan daar een belangrijke rol bij spelen, mede omdat het veel licht kan geven bij een lage warmte-afgifte.

Om zijn plannen te toetsen zocht Rick Gerichhausen contact met Light4Food, een bedrijf gespecialiseerd in de toepassing van LED’s in de glastuinbouw. Die adviseerde Gerichhausen om zogenaamde LED Growing Trolley’s aan te schaffen. Samen met de coördinator van het Glastuinbouwpact, Radboud Vorage, werd het plan verder uitgewerkt en een projectvoorstel geschreven. In de zomer van 2016 werden de LED Trolley’s aangeschaft en kon het innovatieve project uitgevoerd worden.

De aanschaf van de LED Growing Trolley’s was slechts de eerste fase van het project. Tuinder Gerichhausen heeft een onderzoeksplan om te onderzoeken hoe hij de LED-verlichting optimaal binnen zijn bedrijf kan inzetten. Daarbij kijkt hij naar de volgende drie aspecten:

  • Of de Zantedeschia’s die opgekweekt worden mogelijk sterker zijn, minder last van ziekten hebben (Erwinia), en uiteindelijk een beter oogstbaar gewas zullen geven;
  • Wat de invloed van LED is op het voortrekken en de stuurbaarheid van de opkweek van het gewas;
  • Wat de energiebesparing is die gerealiseerd wordt door bij het voortrekken gebruik te maken van LED-verlichting.

Doordat de kweker binnen een afzetcollectief samenwerkt met andere telers zullen de ervaringen met deze vorm van belichting snel binnen de sector gedeeld en verspreid worden. Ook heeft de kweker veel contacten met collega’s in de eigen regio, mede door het tuinbouwnetwerk van Greenport Arnhem-Nijmegen. Vol spanning kijkt Rick Gerichhausen uit naar zijn eerste ronde Zantedeschia’s die deels op LED gekweekt zijn.

Terug