Top-Crop bij Ron Evers in Huissen

Project Locatie
Op een heel efficiënte manier amaryllissen telen met behulp van de de Top-Crop monitor Huissen

Ron Evers is kweker van amaryllissen in Huissen. De productiepiek van deze prachtige bloemen ligt net voor de Kerst. De mooie amarylliskelken sieren met hun diep rode kleuren veel huiskamers tijdens de winterse feestdagen. Het is niet eenvoudig om op dat moment van het jaar een dergelijk topproduct af te leveren.

Volgens Ron Evers is dat alleen mogelijk als je heel goed naar het gewas kijkt. Immers de groei van het gewas en de vorming van de bloemen moet nauwgezet gestuurd en gevolgd worden. Ron is veel in zijn kas te vinden om naar zijn gewas te kijken en tegenwoordig laat hij zich daarbij ondersteunen door de Top-Crop monitor. Ook heeft hij geïnvesteerd in een sensor die de warmte-uitstraling uit zijn kas meet en sensoren die het drainvocht analyseren. Op die manier heeft Ron 24 uur per dag extra ‘oren en ogen’ in de kas.

Ron heeft de volgende innovaties in zijn kas gerealiseerd:

  • Een uitstralingsmeter (pyrgeometer) die zorgt voor het tijdig sluiten van de schermen;
  • Een bladtemperatuurmeter die registreert wat de temperatuur van het blad is en daarmee kan een optimaal klimaat voor de plant gecreëerd worden. Deze sensor laat zien wanneer een plant in de stress raakt door teveel instraling of te weinig water. Hier kan vervolgens tijdig op geanticipeerd worden;
  • Een CO2-regeling die nu beter afgestemd kan worden op de momenten dat de plant de CO2 ook daadwerkelijk kan opnemen en;
  • Een drainwatermetingen die het mogelijk maakt het water met de juiste concentratie aan voedingsstoffen aan de plant aan te bieden.
  • Om tot dit resultaat te komen liet Ron zich ondersteunen door Greenport Arnhem-Nijmegen en ontving hij een duurzaamheidssubsidie van Gemeente Lingewaard. Immers innoveren doe je niet alleen!

 

Door al deze technische ontwikkelingen kan Ron Evers van Kwekerij Evers op een heel efficiënte manier amaryllissen telen. Daarbij gaat hij heel zuinig om met energie en voedingsstoffen. Maar het belangrijkste is dat Ron, met ondersteuning van zijn sensoren, nog beter zijn gewas kan volgen en prachtige en duurzaam gekweekte amaryllissen bij u op de Kersttafel kan zetten.

Terug